Αράχνες

Υπηρεσίες ελέγχου αραχνών

Αράχνη:  Η αράχνη ανήκει στα Αρθρόποδα και δεν είναι έντομο, καθώς έχει οκτώ πόδια και το σώμα της χωρίζεται σε κεφαλοθώρακα και κοιλιά.

Οι αράχνες ανήκουν στην κλάση των Αραχνοειδών και δεν έχουν φτερά. (Τα έντομα ή εξάποδα είναι τα μόνα αρθρόποδα που φέρουν φτερά) Πολλές αράχνες πλέκουν ιστό, όπου παγιδεύουν έντομα, τα οποία αποτελούν την κύρια τροφή τους. Λίγα είδη είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, όπως η ταραντούλα της οποίας το δάγκωμα πονάει αρκετά, και η μαύρη χήρα, το δηλητήριο της οποίας προκαλεί παράλυση των νεύρων και ακόμα και το θάνατο. Σχεδόν όλες οι αράχνες είναι σαρκοφάγες. 

Latrodectus είναι ένα γένος των αράχνων στην οικογένεια Theridiidae , τα περισσότερα από τα οποία είναι κοινώς γνωστό ως  μαύρη χήρα

Περισσότερα για τις αράχνες ( spiders )αλλά και για το δάγκωμα της αράχνης