Κουνούπια

Υπηρεσίες Ελέγχου Κουνουπιών

ΚουνούπιΤο κουνούπι ανήκει στην τάξη των δίπτερων και στην οικογένεια Culisidae. Υπάρχουν ανα τον κόσμο περίπου 3500 είδη. Τα είδη που ευδοκιμούν στο περιβάλλον μας και παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρων ανήκουν στα γένη

Anopheles το γένος αυτών των κουνουπιών είναι φορείς της ελονοσιάς και της εγκεφαλίτιδα.

Aedes  (κοινό κουνούπι). Το συναντάμε ευρέως στην ελληνική επικράτεια.κ

Culex  το γένος αυτών των κουνουπιών είναι φορείς του κίτρινου πυρετού.

Το μήκος του σώματος του κουνουπιού κυμαίνεται από 3 – 9 χλς, αναλόγα με το είδος, Το σώμα του είναι λεπτό, μακρύ με λέπια, έχει λεπτά μικρά πόδια, και μεμβρανώδη φτερά. Στο κεφάλι φέρει νηματοειδής κεραιες και η στοματική του κηλοτητα είναι εξοπλισμένει με ένα μυζητικό όργανο επιμηκυμένο (προβοσκίδα), με τη οποία απομιζεί αίμα απο τους ξενιστες του.

Το κουνούπι κατατάσεται στην κατηγωρία των ολομετάβολων, με τον βιολογικό του κύκλο να ολοκληρώνεται γύρο στις 10 – 16 ημέρες  απο την γέννηση του αυγού. Όλα τα στάδια του βιολογικού του κύκλου εκτός του ακμαίου αναπτύσονται σε υδρόβιο περιβάλλον

Τα αυγά είναι πολύμορφα μικροσκοπικά μεγέθους μικρότερο από 1χλς, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφοδιασμένα με επιφανειακά εξαρτήματα πλωτήρες. Γεννάει περίπου 100 – 500 αυγα ημερισίως και τα εναποθέτει πάνω στην επιφάνεια του νερου.

Απο την εκκόλαψη του αυγού προκύπτη η προνύμφη. Η προνύμφη αναπύσεται αποκλειστικα σε υγρό περιβάλλον έχει σχήμα σκωληκοειδές, και τρέφεται με οργανικα υπολύμματα. Σε δίαστημα 7 – 10 ημερών το κουνούπι ολοκληρώνει το προνυμφηκο του στάδιο (3 στάδια), και μεταμορφώνεται σε νύμφη. Η νύμφη έχει σχήμα ερωτηματικού, αναπτύσεται και αυτη αποκλιστικά σε υγρο περιβάλλον. Το νυμφικό στάδιο διαρκεί λιγότερο απο μια εβδομάδα,οπου στην συνέχεια προκύπτει το ακμαίο ατομο το οποίο ζει 15 – 20 μέρες.

Τα περισσότερα είδη κουνουπιων είναι νυχτόβια,δραστηριοποιούνται και τσιμπούν κυρίος τις πρώτες ώρες της δύσης του ηλίου. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιρρεάζουν  το εντομο αυτο. Υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με άπνοια ανέμων οδηγόυν σε εκρηκτική αύξηση του πλυθησμού τους.