Απόσμηση Χώρων

απόσμηση χώρων

Οι ενοχλητικές οσμές μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας σειράς από διαφορετικούς παράγοντες όπως αποσύνθεση οργανικών ουσιών, ανάπτυξη οσμών εσωτερικού χώρου λόγω κακών συνθηκών ποιότητας αέρα κλπ

Περισσότερα …  https://www.bioapolimantiki.gr/υπηρεσίες-υγιεινής/ ‎