Bio – απολυμάνσεις

Bio – απολυμάνσεις

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το Bio -περιβάλλον μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους.

Με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου»,  οι αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται ως εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές ,έτσι ώστε με την αναβάθμιση  του εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος , να εξασφαλίζεται η ποιοτική διαβίωση.

Purerefreshing:Προηγμένης τεχνολογίας Bio – απολυμάνσεις

Το Purerefreshing είναι ένα πρόγραμμα με ‘’πράσινες στρατηγικές’’ , που αποτελείται από εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξινών, φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων κ.ά.

 Χρησιμοποιούνται και  για την  περιβαλλοντική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, προκειμένου να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα, οι συγκεντρώσεις  περιβαλλοντικών ρύπων (απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ),.

Πρόκειται για ανάπτυξη ειδικευμένων μεθόδων με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), που κερδίζουν διαρκώς έδαφος και σε κατοικημένους χώρους, αφού θεωρούνται φιλικέςπρος τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά και για το περιβάλλον.

 Εφαρμόζονται μέθοδοι: όζοντος (O3),  υπεροξείδιο του υδρογόνου ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου , υπεροξικού οξέως, διοξειδίου του χλωρίου, υπεριωδών ακτινοβολιών  (UV-C), ή /και «διπλής ζώνης» (UVC / UV V).

Περισσότερα……: https://www.bioapolimantiki.gr/purerefreshing-κ…αγραφές-ανάπτυξη/

Ορισμοί – Απολύμανση

Καθαρισμός/Απορρύπανση είναι η απομάκρυνση κάθε ορατού οργανικού ρύπου (π.χ αίμα, ιστοί) ή ανόργανου ρύπου (π.χ. σκόνη), από τα αντικείμενα ή τις επιφάνειες. Σαν διαδικασία ο καθαρισμός είναι απαραίτητο να προηγείται της απολύμανσης και της αποστείρωσης.

Απολύμανση είναι η διαδικασία εφαρμογής, μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστεις) ,με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε επιφάνειες, αντικείμενα και εργαλεία.

Με τον ορισμό «απολύμανση« οι ειδικοί κατανοούν τη στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων με την χρήση χημικών ουσιών. Μία χημική ουσία ονομάζεται «απολυμαντικό» μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,99% (για τους ιούς κατά 99,99%).Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για χημικές μεθόδους απολύμανσης πρέπει να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)

Η δε Αποστείρωση είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία εφαρμογής με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης καταστροφή όλων των μορφών μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων από ένα αντικείμενο με την χρήση χημικών ουσιών (π.χ. υπεροξείδιο του υδρογόνου, οξείδιο του αιθυλενίου) ή φυσικών μέσων (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, ατμός υπό πίεση), σε επιφάνειες, αντικείμενα και εργαλεία.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα δεν Απολυμαίνονται

Στην Ελλάδα παρατηρείται συχνά στην καθημερινότητά μας, το φαινόμενο της εσφαλμένης χρήσης λέξεων και όρων, με αποτέλεσμα άλλο να λέμε και άλλο να εννοούμε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Απολύμανση.

Αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων έχουν ταυτίσει τις κατσαρίδες,- γενικά έντομα και Τρωκτικά (Μυοκτονία)- με την λέξη Απολύμανση.

Έτσι πιστεύουν ότι για να καταπολεμήσουν κατσαρίδες , πρέπει να αναζητήσουν κάποια  εταιρεία ή γραφεία, που θα πραγματοποιούν Απολυμάνσεις και όχι Απεντομώσεις ή Μυοκτονίες

Πολλές φορές αντί της Απολύμανσης χρησιμοποιείται ο όρος Μικροβιοκτονία, και αυτό γιατί γίνεται αναφορά σε μικρόβια και παθογόνους μικροοργανισμούς και όχι σε έντομα ή σε τρωκτικά.

Πρέπει λοιπόν για την καταπολέμηση των κατσαρίδων και γενικότερα των εντόμων , να χρησιμοποιούμε τον σωστό όρο Απεντόμωση, ενώ όταν πρόκειται για την καταπολέμηση τρωκτικών τον σωστό όρο Μυοκτονία.

Βλέπε  Ορισμοί – απολύμανση

Βλέπε  Ορισμοί – βιοκτόνα

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στο  info@bioapolimantiki.gr , ή καλέστε στα 2463020930, 6934440511.